top of page

FARYDA MOUMOUH

een gelaagd persoon en beeldenmaakster

© SM

 

Ze heeft een sterke eigen mening en een kritische houding. Hierdoor neemt ze niet alles voor waar aan, en laat ze zich in discussies niet in een hoek drijven maar geeft ze op constructieve wijze weloverwogen antwoorden.

 

Ze is een zeer goede pedagoog die haar leerlingen vooral inzichten en kritische reflectie wil bijbrengen. Hierbij heeft ze ook respect voor de leerling. Ze begeleidt de leerlingen met het maken van keuzes in hun artistiek werk, hun persoonlijkheid, …. het leven.

Haar eigen enthousiasme en passie draagt ze over op haar leerlingen. Dit is de echte stimulans.

 

Ze is intelligent, creatief, gedreven en ….. praktisch. Ze laat zich leiden door objectieve observaties op micro, macro en metaschaal en verbindt deze allen op associatieve wijze met elkaar. Alles maakt bij haar deel uit van het geheel. Je moet dit geheel dan ook begrijpen als je wil begrijpen wat ze vertelt.

 

Ze kan het detail een plaats geven in het geheel, maar verliest zich niet in het opblazen van futiliteiten. Meestal wil ze de futiliteiten net opblazen om terug tot de essentie te komen.

 

Ze is spontaan en deelt graag haar mening. Ze is zich ervan bewust dat ze niet altijd vertelt wat de ander wil horen, maar dat weerhoudt haar er niet van haar oprechte mening te zeggen. Ze kan dit doen omdat deze mening onderbouwd is en dus veeleer een visie is op het leven en de maatschappij.

Alles past bij haar in deze visie, heeft er een plaats in tijd en ruimte en contextueel verbonden (met elkaar). Dit wil echter niet zeggen dat anderen deze visie altijd begrijpen. Haar stijl wordt ook niet altijd als diplomatisch ervaren.

 

Ook in haar artistiek werk werkt ze op en in deze verschillende lagen. “Gelaagdheid” omschrijft haar misschien nog het beste.

 

What you see is what you get, maar bij haar moet je durven om dieper te kijken. Ze is geduldig en niet uit op snelle winst. Toch leeft ze erg in het moment, maar ook hier weer met een duidelijke (toekomst)visie voor ogen.

Ze is streng voor zichzelf en vraagt deze discipline ook van anderen. Ze is een harde werker, tracht zichzelf steeds te overstijgen en te verbeteren, en is verbaasd dat anderen dit niet doen. Middelmatigheid is niet aan haar besteed, ze probeert overal het maximum uit te halen.

DSCF5437WEB.jpg
bottom of page